Gminna Orkiestra Dęta z siedzibą w Świętoniowej

Orkiestra Dęta w Świętoniowej istnieje od 1928 r. W 2018 roku obchodziła 90-lecie działalności. Jubileusz ten został przeprowadzony wspólnie z 90-leciem Straży Grobowej – Turków w Świętoniowej. Nawiązanie do wspólnej historii i tradycji wywodzącej się z Turków – jako unikalny w skali Polski, regionalny obrzęd związany ze świętami Wielkiejnocy jest widoczne zarazem podczas parad i pokazów musztry Straży Grobowych, gdzie Orkiestra przygrywa odpowiednie pieśni marszowe. Orkiestra wywodzi się z środowiska strażackiego, działając przez wiele lat przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Świętoniowej. Od stycznia 2018 r. funkcjonuje jako Orkiestra Dęta Gminy Przeworsk będąc jednostką artystyczną Gminnego Ośrodka Kultury w
Przeworsku. Orkiestra skupia 25 członków w różnym wieku, w tym 7 członków jest to młodzież ucząca się Szkole Muzycznej I stopnia. Próby odbywają się systematycznie raz w tygodniu w Wiejskim Domu Kultury w Świętoniowej.

Repertuar orkiestry to utwory z kanonu muzyki rozrywkowej, ludowej o lokalnych korzeniach, poważnej, a także sakralnej. Amatorska gra na instrumentach dętych jest dla starszych członków orkiestry pasją, którą zarażają już swoje dzieci i wiele młodych osób z naszego regionu. W orkiestrze zdarzają się przypadki że grają całe rodziny np. ojciec z synami, lub ojciec z córką. Orkiestra bierze udział w większości przedsięwzięć kulturalnych i uroczystościach religijnych na terenie gminy i w zaprzyjaźnionych ościennych parafiach. Uczestniczy każdego roku w uroczystościach patriotycznych, religijnych, czy dożynkach.

Obecnie Kapelmistrzem orkiestry jest Mikołaj Bukowiński.