Serdecznie zapraszam Państwa do odwiedzenia naszej Małej Ojczyzny – Gminy wiejskiej Przeworsk.

Gmina Przeworsk jest jedną z prężniej rozwijających się gmin w województwie podkarpackim. Realizowanych jest wiele projektów dotyczących wszystkich dziedzin życia:  inwestycji, infrastruktury drogowej, sfery społecznej, oświaty, zdrowia, kultury oraz sportu. Pozyskuje się na nie fundusze z programów krajowych, jak również środków unijnych. Dokładamy wszelkich starań, aby wykorzystywać wszystkie nasze  atuty, jednocześnie dbając o rozwój  naszej Małej Ojczyzny.

W Gminie Przeworsk czeka na Państwa wiele możliwości ciekawego i aktywnego spędzania czasu wolnego. Amatorom spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu polecamy odkrywanie piękna tutejszej przyrody. Coś dla siebie znajdą tu również miłośnicy historii. Okoliczne wioski są skarbnicami lokalnego dziedzictwa  kulturowego. Ilość organizowanych imprez kulturalnych i sportowych oraz możliwość realizacji aktywnych form rekreacji są dodatkowym atutem zachęcającym do spędzania u nas czasu wolnego. A jeśli dodamy do tego sieć bezpiecznych dróg oraz infrastrukturę wzbogaconą o obiekty sportowe
i rekreacyjne to otrzymamy idealne miejsce do wypoczynku.

Gmina Przeworsk posiada dogodne warunki przyrodnicze i kulturowe dla rozwoju turystyki. O bogactwie historyczno-kulturowym świadczą unikalne zabytki, a także małe obiekty architektury sakralnej.

Na Szlaku Architektury Drewnianej znajduje się jedna z najstarszych gotyckich, drewnianych świątyń na Podkarpaciu – kościół pw. Marii Magdaleny w Nowosielcach. Obiekt sakralny powstał w II poł. XIV wieku, a poświęcony został w 1595 r. Wyposażenie kościoła jest głównie rokokowe. W ołtarzu głównym umieszczony jest obraz patronki parafii – św. Marii Magdaleny, a w lewym bocznym XVI-wieczny Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Na chórze muzycznym znajdują się wielowiekowe organy – pierwszy tego typu instrument na terenie wsi polskiej. Chrzcielnica znajduje się przy balaskach oddzielających ołtarz od reszty kościoła. Podczas najazdów tatarskich, Nowosielce były miejscowością która pod wodzą wójta Michała Pyrza odparła atak. Wydarzenia te z 1624 r. upamiętnia kopiec Michała Pyrza zlokalizowany przy kościele. Został on poświęcony w 1936 r. podczas ogólnonarodowej manifestacji z udziałem generalnego inspektora sił zbrojnych gen. dyw. Edwarda Rydza-Śmigłego oraz 150 tysięcy chłopów.

Na projektowanym na terenie gminy „Szlaku Bożogrobców” znajdują się kapliczki z charakterystycznym krzyżem Zakonu Kanoników Regularnych Stróżów Grobu Jerozolimskiego – popularnie nazywanych Miechowitami lub Bożogrobcami. Zakon prowadził działalność duszpasterską w prowincji ruskiej, której siedzibą był Przeworsk – obecnie z drugim w Polsce sanktuarium Grobu Bożego. W Gorliczynie, Świętoniowej zachowały się kapliczki bożogrobców, a w Ujeznej XVIII-wieczna kaplica mszalna w której odprawiali nabożeństwa zakonnicy. Trasą tych unikalnych zabytków zorganizowano po raz pierwszy w 2017 r. Rajd rowerowy „Szlakiem Bożogrobców”.

Godny polecenia jest również zespół pałacowo-parkowy w Urzejowicach, na który składa się kilka obiektów. W 1875 r. majątek w Urzejowicach zakupił Herman Turnau wraz z małżonką. Nowi właściciele zainwestowali w rozwój i modernizację rolnictwa oraz postanowili wybudować nową siedzibę. W 1887 r. zniesiono okazały pałac. Powstał piętrowy obiekt na rzucie prostokąta,  bogaty w zdobienia architektoniczne. Naprzeciw fasady ogrodowej znajdował się spory staw, w niewielkiej odległości za budynkiem znajdowały się zabudowania gospodarcze. Po najstarszej siedzibie zachowały się zaledwie ślady fortyfikacji ziemnych, na których w XVIII w. rozplanowano ogrody krajobrazowe. Zachowały się również  XIX – wieczne budynki oficyny, spichlerza i czworaków. Do niedawna w pałacu mieściła się szkoła. Kilka lat temu pałac trafił w prywatne ręce. Obecnie trwa kolejny etap prac remontowych. Pałac otacza park o XVIII-wiecznym rodowodzie, ciekawie rozplanowany na jeszcze starszych reliktach umocowań ziemnych. Zachował się starodrzew dębowy z początku XVIII w. oraz nieco młodsze nasadzenia licznych okazów lip, dębu i jesionu z XIX w. Jak dawniej obok pałacu znajduje się staw nieopodal którego stoi zabytkowy krzyż, który podobno został przywieziony przez Genowefę Turnau z Palestyny.

Przy neogotyckim kościele pw. św. Mikołaja Biskupa z 1906 r. znajduje się pomnik Żołnierza Odrodzonej Polski – Hallerczyka. Jest to jedyne w Europie przedstawienie żołnierza Błękitnej Armii gen. Hallera. Epitafium upamiętnia 36 mieszkańców, którzy polegli w walce o wolną Polskę.

Przez Gminę Przeworsk przebiega Droga św. Jakuba Via Regia – Europejski Szlak Kulturowy poprowadzony wzdłuż Drogi Królewskiej prowadzącej od XIII wieku z Kijowa na Półwysep Iberyjski. W sposób bezpieczny mogli się po nim przemieszczać również pielgrzymi udający się do sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Santiago de Compostela. Szlak na terenie gminy prowadzi przez Mirocin, następnie przez miasto Przeworsk, Gwizdaj i Nowosielce. W Gwizdaju, na ulicy Trakt Królewski od 2014 r. ustawiona jest kapliczka św. Jakuba oraz słup kilometrowy wskazujący iż do Santiago de Compostela pozostało 3964 km. Jest to miejsce przyjazne pielgrzymom, gdzie mogą przybić pieczątkę do „Credenciala” – Paszportu Pielgrzyma. Od 2017 r. w Nowosielcach organizowane są Regionalne Dni Jakubowe, podczas których można wziąć udział w rajdach pieszych, rowerowych, konnych oraz biegu „po muszlę św. Jakuba”.

Na terenie gminy istnieją dogodne warunki do uprawiania Nordic Walking. Pasjonaci tego formy rekreacji mogą poruszać się po dwóch trasach oznakowanych w ramach Nordic Walking Park Podkarpacie Centrum: „Zielona Mila” – pętla z Mirocina przez Zalesie oraz „Szlakiem Rosochatych Wierzb” – na terenie Nowosielec oraz Świętego Jeziora w gminie Gać.

Warto wstąpić również do lasu Dębrzyna, w miejscowości Grzęska, w którym znajdują się leśne mogiły oraz krzyże, a także głaz i ołtarz polowy upamiętniający tragiczne wydarzenia, które miały miejsce w latach 1945-1946. W celu upamiętnienia tych tragicznych wydarzeń co roku w pierwszą niedzielę września odprawiana jest Msza św. w intencji osób pomordowanych. W Dębrzynie odbywa się również Święto Polskiej Niezpominajki. Inicjatywa ta ma na celu promowanie walorów polskiej przyrody i stałe przypominanie o jej ochronie. Ma również inny przekaz, tak jak niezapominajka – symbol pamięci, ma zachować od zapomnienia ważne chwile w życiu, osoby, miejsca i sytuacje. Przez las przebiega, także ścieżka edukacyjna. Na skraju lasu znajduje się murowana kapliczka z 1981 r. ufundowana przez Wincentego Kostkę.

Bogate zasoby  kulturowe i przyrodnicze, a także organizowane przez Gminę i lokalne organizacje pozarządowe wydarzenia kulturalne, sportowe i patriotyczne zachęcają do odwiedzin. Wspomnę też, iż mieszkańcy są bardzo gościnni.

Mam przyjemność zaprosić  Państwa do odkrywania naszej Gminy.

Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec