Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku

Aktualności

Niepodległa w pieśni

Nadszedł czas na podsumowanie Jubileuszowego V Przeglądu „Pieśni Patriotyczne” zorganizowanego przez Wójta Gminy Przeworsk Daniela Krawca, Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku, Parafię pw. św. Marii Magdaleny w Nowosielcach, Szkołę Podstawową w Nowosielcach oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Nowosieleckiej. Doroczny Przegląd, który [...]

27 listopada 2020|

Narodowe Święto Niepodległości

Mieszkańcy Nowosielec oraz przedstawiciele samorządu na czele z Wójtem Gminy Przeworsk Danielem Krawcem uczcili Narodowe Święto Niepodległości. W kościele pw. [...]

12 listopada 2020|

W hołdzie Niepodległej!

W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości mieszkańcy Urzejowic oraz przedstawiciele władz samorządowych na czele z Wójtem Gminy Przeworsk Danielem Krawcem oddali [...]

12 listopada 2020|
2020 r. Zadanie „Szlakiem pamiątek I wojny światowej i Błękitnej Armii” dofinansowano w ramach programu „Koalicje dla Niepodległej #wiktoria1920”, ze środków finansowych Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.
 

2019 r. Zadanie „Tańcz i nie żałuj podłogi – przeworski taniec i śpiew dla pokoleń” dofinansowano w ramach programu „Kultura ludowa i tradycyjna”, ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
2018 r. Zadanie „Rozwój edukacji kulturalnej poprzez zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej działającej przy GOK w Przeworsku” dofinansowano z programu „Infrastruktura domów kultury”, ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Kim jesteśmy

Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku został utworzony uchwałą nr XXV/128/2016 Rady Gminy Przeworsk z dnia 15.12 2016 r.
Rozpoczęcie działalności nastąpiło z dniem 1 czerwca 2017 r.

Celem działania Ośrodka Kultury jest:

  • prowadzenie działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturalne i sportowe mieszkańców Gminy,
  • uczestniczenie w upowszechnianiu i promocji wiedzy, kultury i sztuki lokalnej, sportu i rekreacji,
  • promowanie Gminy Przeworsk.
Go to Top