Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku

Chór Veritas gościnnie w Hermanowicach

Na zaproszenie proboszcza parafii w Hermanowicach ks. Piotra Michno Chór Veritas z Nowosielec działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Przeworsku, w środę 8 maja, wziął udział w oprawie liturgii podczas nawiedzenia obrazu Najświętszego Serca Pana Jezusa.  

17 maja 2024|

Rajd Małych Rowerków – trasy

Poniżej zamieszczamy trasy tegorocznego Rajdu Małych Rowerków. https://pl.wikiloc.com/szlaki-jazda-na-rowerze/rozborz-trasa-dla-najmlodszych-170646731 https://pl.wikiloc.com/szlaki-jazda-na-rowerze/rozborz-trasa-ii-dla-wytrwalych-170647520    

13 maja 2024|
2020 r. Zadanie „Szlakiem pamiątek I wojny światowej i Błękitnej Armii” dofinansowano w ramach programu „Koalicje dla Niepodległej #wiktoria1920”, ze środków finansowych Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.
 

2019 r. Zadanie „Tańcz i nie żałuj podłogi – przeworski taniec i śpiew dla pokoleń” dofinansowano w ramach programu „Kultura ludowa i tradycyjna”, ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
2018 r. Zadanie „Rozwój edukacji kulturalnej poprzez zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej działającej przy GOK w Przeworsku” dofinansowano z programu „Infrastruktura domów kultury”, ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
2021r. Zadanie „Tańcz i nie żałuj podłogi – przeworski taniec i śpiew dla pokoleń” dofinansowano w ramach programu „Cztery pory roku – tradycja, obrzędy i obyczaje wpisane w kulturę regionu przeworskiego”, ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Kim jesteśmy

Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku został utworzony uchwałą nr XXV/128/2016 Rady Gminy Przeworsk z dnia 15.12 2016 r.
Rozpoczęcie działalności nastąpiło z dniem 1 czerwca 2017 r.

Celem działania Ośrodka Kultury jest:

  • prowadzenie działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturalne i sportowe mieszkańców Gminy,
  • uczestniczenie w upowszechnianiu i promocji wiedzy, kultury i sztuki lokalnej, sportu i rekreacji,
  • promowanie Gminy Przeworsk.
Przejdź do góry