Jerzy Kowal, prezes LKS Grzęska
Adam Morąg, prezes LKS Mirocin
Tadeusz Kowal, prezes LKS Nowosielce
Lesław Gliniak, prezes RKS Rozbórz
Karol Mroszczyk, prezes LKS Świętoniowa
Grzegorz Niemiec, prezes LKS Gorliczyna,
Adam Dziedzic, prezes LKS Urzejowice