Obecnie na terenie Gminy Przeworsk funkcjonuje 12 Kół Gospodyń Wiejskich:

 1. Koło Gospodyń Wiejskich w Chałupkach – Przewodnicząca Elżbieta Kardaś
 2. Koło Gospodyń Wiejskich w Gorliczynie I – Przewodnicząca Maria Drzystek
 3. Koło Gospodyń Wiejskich w Gorliczynie II – Przewodnicząca Maria Mrzygłód
 4. Koło Gospodyń Wiejskich w Grzęsce – Przewodnicząca Stanisława Mucha
 5. Koło Gospodyń Wiejskich w Gwizdaju – Przewodnicząca Ewa Kojder
 6. Koło Gospodyń Wiejskich w Mirocinie – Przewodnicząca Maria Mazur
 7. Koło Gospodyń Wiejskich w Nowosielcach – Przewodnicząca Krystyna Siwak
 8. Koło Gospodyń Wiejskich w Rozborzu – Przewodnicząca Krystyna Koba
 9. Koło Gospodyń Wiejskich w Studzianie – Przewodnicząca Zofia Markowska
 10. Koło Gospodyń Wiejskich w Świętoniowej – Przewodnicząca Józefa Niżnik
 11. Koło Gospodyń Wiejskich w Ujeznej – Przewodnicząca Maria Marchwiany
 12. Koło Gospodyń Wiejskich w Urzejowicach – Przewodnicząca Elżbieta Gonciarz