Gminny Ośrodek Kultury

w Przeworsku

ul. Bernardyńska 1a, 37-200 Przeworsk (I piętro, pokój nr 1)

NIP: 7941823571
REGON: 367458105

Nr konta: 37 1240 1792 1111 0010 7404 0318
Bank Pekao S.A. I oddz. w Przeworsku

16 648 73 97 (wew. 201)

Pracownicy:

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Przeworsku | Justyna Solarz
dyrektor@gok.przeworsk.pl

Specjalista ds. Kultury i Promocji | Magdalena Curzytek
mcurzytek@gok.przeworsk.pl

Specjalista ds. Kultury i Promocji | Katarzyna Bundyra
kbundyra@gok.przeworsk.pl

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
– Gminny Ośrodek Kultury (GOK) w Przeworsku reprezentowany przez Dyrektora. Kontakt z GOK Przeworsk możliwy jest pod nr tel. 16 6487397 lub pod adresem poczty elektronicznej: dyrektor@gok.przeworsk.pl;
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iodugprzeworsk@przeworsk.net.pl.