W niedzielę 8 października, obchodzoną jako Dzień Papieski odbył się Rajd Rowerowy „Szlakiem Bożogrobców”. W imprezie organizowanej przez Wójta Gminy Przeworsk – Daniela Krawca i Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku, pod Patronatem Honorowym Wójta oraz Burmistrza Miasta Przeworska, wzięło udział 48 rowerzystów m.in. z Przeworska i okolic, Jarosławia, Nowej Sarzyny, Rzeszowa, a nawet z Krakowa.

Po Mszy św. odprawionej w Bazylice pw. Ducha Świętego – Sanktuarium Grobu Bożego w Przeworsku, uczestników rajdu przywitał ks. proboszcz Tadeusz Gramatyka. Rowerzyści mogli podziwiać Sepulchrum Domini – wierną replikę Bożego Grobu w Jerozolimie według relikwiarza z XVI w. oraz wysłuchać od księdza prałata historii Sanktuarium oraz Zakonu Kanoników Regularnych Stróżów Grobu Jerozolimskiego. Charakterystycznym symbolem tego zakonu – nazywanego również popularnie Miechowitami lub Bożogrobcami – jest podwójny krzyż patriarchalny. Towarzyszył on rowerzystom na 30-kilometrowej trasie rajdu, gdzie zatrzymywali się przy obiektach małej architektury sakralnej dziedzictwa kulturowego Bożogrobców – kapliczkach fundowanych na tych terenach przez Zakon. Wśród kapliczek na trasie rajdu były obiekty powstałe od XVIII w. do 1846 r. Trasa rajdu biegła przez Przeworsk, gdzie zatrzymano się przy kapliczkach na ul. Kąty i Witosa oraz w  Świętoniowej, Gniewczynie Łańcuckiej i Gorliczynie.

Historię poszczególnych obiektów oraz zakonu Bożogrobców przybliżali uczestnikom rajdu Łukasz Mróz – dyrektor GOK w Przeworsku oraz Janusz Motyka – regionalista i wielki znawca historii zakonu. Obaj mają pomysł utworzenia Szlaku Bożogrobców. Do dawnej Prowincji Ruskiej Zakonu, której siedzibą – prepozyturą był Przeworsk, należały bowiem takie parafie jak: Leżajsk, Giedlarowa, Gniewczyna Łańcucka, Urzejowice, Tuligłowy i Rudołowice.

Ostatnim punktem rajdu była kaplica mszalna Bożogrobców z XVIII wieku. Przy kaplicy pomodlono się wspólnie z ks. proboszczem Kazimierzem Jaremą, a w kościele pw. Matki Bożej Pocieszenia odśpiewano dla Jana Pawła II tradycyjną „Barkę”. Zakończenie odbyło się w Wiejskim Domu Kultury w Ujeznej, gdzie Rada Sołecka z Sołtysem Krzysztofem Śmiech przygotowała poczęstunek dla uczestników rajdu. Rowerzyści podsumowali swoją wiedzę o Bożogrobcach podczas konkursu historycznego z nagrodami, które wręczyła Zastępca Wójta Gminy Przeworsk – Agnieszka Bukowa-Jedynak, a także wzięli udział w prezentacji dot. bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród rowerzystów, którą przygotowała Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie. Serdeczne podziękowanie dla Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku oraz OSP Ujezna i Mirocin za pilotowanie peletonu rajdu i dbanie o bezpieczeństwo rowerzystów.

Uczestnicy rajdu zgodnie przyjęli propozycję organizacji przyszłorocznego rajdu „Szlakiem Bożogrobców” w południowej części Gminy Przeworsk.