W niedzielę 29 października 2017 r. Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec, Dyrektor GOK Łukasz Mróz wspólnie z Przewodniczącą Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą Poseł Anną Schmidt-Rodziewicz, harcerzami ZHR z Przeworska i ZHP poza granicami Kraju ze Lwowa, w towarzystwie Konsula Generalnego RP we Lwowie Rafała Wolskiego odwiedzili cmentarze z mogiłami polskich żołnierzy w obwodzie lwowskim na Ukrainie.
Do akcji „Światełko Pamięci” włączyły się aktywnie szkoły z terenu Gminy Przeworsk. Łącznie zebrano 3000 zniczy, które zapłonęły na mogiłach polskich Bohaterów w Zadwórzu (z okresu wojny polsko-bolszewickiej) oraz Malechowie, Hołosku, na Cmentarzu Janowskim we Lwowie oraz w Mościskach (mogiły żołnierzy z września 1939 r.). Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy włączyli się do akcji zbiórki zniczy, szczególnie strażakom z OSP Mirocin.