Uroczystości związane z 99. Rocznicą Odzyskania Niepodległości w Gminie Przeworsk rozpoczęły się w dniu 11 listopada w Urzejowicach.

W kościele parafialnym pw. św. Mikołaja Biskupa w Urzejowicach odprawiona została Msza św. w intencji Ojczyzny pod przewodnictwem księdza proboszcza z Urzejowic – ks. Antoniego Łyko. Kazanie o patriotyzmie i miłości do Ojczyzny wygłosił ksiądz proboszcz z Ujeznej – ks. Kazimierz Jarema. W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe: Gminy Przeworsk, Ochotniczej Straży Pożarnej w Urzejowicach, Szkoły Podstawowej w Urzejowicach oraz Południowo-Wschodniego Hufca Harcerzy „GRODY” im. gen. bryg. Antoniego Chruściela pseud. „Monter”, Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Dalsze uroczystości patriotyczne z udziałem zaproszonych gości, radnych i sołtysów, kierowników jednostek, dyrekcji szkół z terenu Gminy Przeworsk, przedstawicieli Związku Kombatantów, mieszkańców oraz dzieci i młodzieży odbyły się pod Pomnikiem Żołnierza Odrodzonej Polski – Hallerczyka. Obchody uświetniła obecność Grupy Rekonstrukcji Historycznej w mundurach z epoki, strażacy OSP oraz harcerze ZHR. Okolicznościowe przemówienia wygłosili Wójt Gminy Przeworsk – Daniel Krawiec i Starosta Przeworski – Zbigniew Kiszka. W imieniu poseł na Sejm RP Anny Schmidt-Rodziewicz, list odczytał asystent Mirosław Hajnosz. Po odśpiewaniu hymnu państwowego i złożeniu przez delegacje wiązanek pod pomnikiem, odbył się Apel Poległych odczytany przez strażaka OSP – Łukasza Kiszkę. Wymieniono wszystkich Urzejowiczan poległych w latach 1914-1920, którzy zostali wypisani na tablicy pomnika Żołnierza Błękitnej Armii. W tym szczególnym miejscu Wójt wręczył Panu Tadeuszowie Gołdaszowi – specjalne podziękowanie za krzewienie patriotyzmu oraz opiekę nad Pomnikiem Hallerczyka. Na zakończenie została odczytana depesza Wodza Naczelnego Armii Polskiej Józefa Piłsudskiego o powstaniu Państwa Polskiego. W rolę Marszałka Piłsudskiego wcielił się Jan Hajduk z Chorągwi Rycerskiej Jana Karola Chodkiewicza Ziemi Jarosławskiej.

Dalsza część obchodów rocznicowych odbyła się przy Wiejskim Domu Kultury, gdzie Wójt – Daniel Krawiec odpalił Ognisko Patriotyzmu – „Płomień Niepodległości”. Młodzieżowy Chór ze Szkoły Podstawowej w Urzejowicach rozpoczął Koncert Pieśni Patriotycznej. We wspólny śpiew włączyli się mieszkańcy i goście. Dla wszystkich uczestników ogniska Koło Gospodyń Wiejskich w Urzejowicach przygotowało poczęstunek.

Liczny udział mieszkańców, w szczególności dzieci, młodzieży i harcerzy był przejawem głębokiego patriotyzmu. Jego znakiem jest ciągła dbałość o tradycje, pielęgnowanie niepodległości na co dzień i zarazem stała opieka szkoły i strażaków OSP nad Pomnikiem Hallerczyka w Urzejowicach.