Z okazji 155. Rocznicy Powstania Styczniowego, w dniu 23 stycznia 2018 r., w Szkole Podstawowej w Urzejowicach zostało zorganizowane spotkanie autorskie i otwarcie wystawy poświęconej powstaniu. Po przywitaniu przybyłych gości przez Dyrektor Szkoły Agatę Bróż, Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec nawiązując do przyczyn wybuchu powstania, zachęcił wszystkich do pogłębiania wiedzy o historii naszej Ojczyzny, w tym szczególnym Roku Jubileuszu Odzyskania Niepodległości.

Prezentację o „Powstańcach Styczniowych Ziemi Przeworskiej” przedstawił Janusz Motyka, regionalista i autor książki pn. „1863, wpisani w dzieje Przemyśla”. W barwny sposób zostały zaprezentowane ciekawe wątki jak np. udział 750 osób, którzy wyruszyli na pomoc powstaniu, z Żurawiczek koło Przeworska, z gen. Jeziorańskim na czele. Pan Janusz przedstawił również znanych z imienia i nazwiska powstańców z Ziemi Przeworskiej, które udało mu się ustalić na podstawie kwerendy bibliotecznej i archiwalnej, a także badań terenowych, nie rzadko prowadzonych na cmentarzach.

Na zakończenie spotkania odbyło się otwarcie wystawy pn. „Powstanie Styczniowe w pamięci i kulturze polskiego Narodu” przez Łukasza Mroza, Dyrektora GOK w Przeworsku i współautora wystawy. Została ona przygotowana przed pięcioma laty na 150 rocznicę Powstania Styczniowego, w ramach projektu pn. „Noc Styczniowa 1863-2013” Organizacji Harcerzy i Podkarpackiej Chorągwi Harcerzy, Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Kilkanaście plansz prezentujących historię Powstania można oglądać przez okres ferii zimowych w Bibliotece Publicznej Gminy Przeworsk w Urzejowicach.