1 marca w Kościele pw. Św. Barbary OO. Bernardynów w Przeworsku odbyła się Msza św. w intencji żołnierzy podziemia antykomunistycznego. Inicjatorem wydarzenia był Klub Gazety Polskiej. W uroczystościach uczestniczyli Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec, Zastępca Wójta Gminy Przeworsk Agnieszka Bukowa – Jedynak oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Przeworsku Łukasz Mróz.

Wieczorne uroczystości ku czci Żołnierzy Wyklętych zakończyły się pod tablicą upamiętniającą poległych i pomordowanych podczas obydwu wojen światowych na murze Bazyliki Kolegiackiej pw. Ducha Świętego, gdzie zmówiona została  modlitw, złożone kwiaty i zapalone znicze.