Po raz kolejny nasza Mała Ojczyzna spełniła swój patriotyczny obowiązek.
W niedzielę 18 listopada w miejscowości Grzęska świętowano Jubileusz 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Uroczystość rozpoczęła się przy Szkole Podstawowej im. Władysława Kojdra, gdzie odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego oraz wciągnięto flagę państwową.

Następnie przywitał wszystkich Dyrektor Szkoły Janusz Skowronek. Słowa do uczestników skierował Wójt Gminy Przeworsk.

Kolejnym punktem wydarzenia było poświęcenie i odsłonięcie obelisku symbolizującego odradzającą się Polskę po 123 latach zaborów, którego dokonał Wójt Gminy Przeworsk wraz
z zaproszonymi gośćmi.

Następnie wszyscy w asyście pocztu sztandarowego szkoły udali się do kościoła pw. Podwyższenia Kościoła św. gdzie odbyła się Msza Św. w intencji Ojczyzny, której przewodniczył
ks. prałat Stanisław Ozga, a współcelebransami byli: ks. rodak Stanisław Zbojnowicz oraz ks. wikariusz Roman Kocaj.

Dalsza część uroczystości odbyła się Wiejskim Domu Kultury, gdzie uczniowie miejscowej szkoły zabrali publiczność w podróż do wolności podążając przez kolejne stacje którymi były:  „Niewola, Powstania, Wojna oraz Wolność”. Uczestnicy mogli wysłuchać oraz włączyć się do wspólnego śpiewania patriotycznych utworów, które towarzyszyły naszym przodkom w drodze ku niepodległości, a także przybliżały tragiczne dzieje naszej ojczyzny.

Zwieńczeniem programu był  gościnny występ Zespołu Tanecznego „Iskierka” w którym zatańczył uczeń szkoły Cezary Szlachta.

Dzieci prezentując program patriotyczny wyraziły swoją miłość do Ojczyzny. Tańcem, słowem i piosenką oddały szacunek symbolom narodowym, symbolom walki o wolność i zwycięstwo.

Zaproszeni goście oraz cała lokalna społeczność docenili trud uczniów nagradzając ich gromkimi brawami.

Po zakończeniu, zapierającego dech w piersiach, montażu słowno – muzycznego, głos zabrał Wójt Gminy Przeworsk, który podziękował wszystkim uczniom za przepiękny występ oraz nauczycielom za przygotowanie dzieci.

Na zakończenie wspólnego świętowania na wszystkich czekał słodki poczęstunek
w narodowych barwach, który przygotowało KGW w Grzęsce.