W niedzielę, 24 lutego rozpoczęły się w Gminie Przeworsk Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W rodzinnej miejscowości, księdza dziekana Antoniego Olejarki i kapitana Stanisława Olejarki pseud. „Oko” rodzina, zaproszeni goście oraz mieszkańcy Grzęski oddali hołd Żołnierzom Niezłomnym.

Uroczystości patriotyczne rozpoczęła Msza Św. w intencji żołnierzy podziemia antykomunistycznego, którą poprzedził montaż słowno-muzyczny uczniów Szkoły Podstawowej im. Władysława Kojdra w Grzęsce. Eucharystię odprawił Dziekan Dekanatu Przeworsk ks. prałat Tadeusz Gramatyka oraz proboszcz parafii pw. Krzyża Świętego w Grzęsce  ks. prałat Stanisław Ozga.

Po Mszy Św. zaproszeni goście oraz mieszkańcy przemaszerowali wraz z Orkiestrą  Dętą Gminy Przeworsk w Świętoniowej,  kompanią honorową 14 Dywizjonu Artylerii Samobieżnej im. gen. Brygady Wacława Wieczorkiewicza w Jarosławiu, 34 Batalionem Lekkiej Piechoty Batalionem Obrony Terytorialnej, Klasą Mundurową Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku i Jednostką Strzelecką 2087 Przeworsk, Harcerzami 1 Przeworskiej Drużyny Harcerzy, Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, pocztami sztandarowymi, na plac przy Wiejskim Domu Kultury w Grzęsce.

Dalsze uroczystości rozpoczęły się od wciągnięcia Flagi na maszt oraz odegrania i odśpiewania Hymnu Państwowego. Wszystkich przywitał Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Przeworsku Łukasz Mróz, Następnie w imieniu rodziny głos zabrał syn kpt. Stanisława Olejarki, bratanek ks. dziek. Antoniego Olejarki – Janusz Olejarka, który również przedstawił biografię braci Olejarków.

Podczas tegorocznych Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 111 lat od urodzin ks. Antoniego Olejarki i 102 lata od urodzin jego brata, Stanisława w rodzinnej miejscowości nastąpiło upamiętnienie ich walki oraz służby Bogu i Ojczyźnie. Odsłonięta została na budynku Wiejskiego Domu Kultury w Grzęsce tablica pamiątkowa poświęcona
tym osobom.

Symbolicznego odsłonięcia tablicy dokonali: dzieci kpt. Stanisława Olejarki córka Barbara Olejarka-Słodka, syn Janusz Olejarka, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Bogdan Rzońca oraz Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec. Następnie ks. prałat  Stanisław Ozga odmówił z zebranymi modlitwę za tych, którzy poświęcili życie walcząc o wolność Polaków i dokonał poświęcenia tablicy.

Do uczestników tej pięknej inicjatywy list skierował Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marek Kuchciński, który odczytał Wójt Gminy Przeworsk. Gospodarz Gminy wygłosił również okolicznościowe przemówienie, w którym podkreślił, iż odsłaniana tablica jest formą pamięci oraz wyrazem wdzięczności za patriotyczną postawę braci Olejarków, którzy służyli wiernie Ojczyźnie. Głos zabrał również Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Bogdan Rzońca. Do wszystkich zgromadzonych słowa skierowali również Poseł na Sejm RP Anna Schmidt-Rodziewicz, Poseł na Sejm RP Krystyna Wróblewska, Poseł na Sejm Andrzej Matusiewicz, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch oraz Starosta Przeworski Bogusław Urban.

Następnie Apel Pamięci odczytał kapitan Marek Pankiewicz a Wojskowa Asysta Honorowa, pod dowództwem podporucznika Mateusza Iwańskiego z 14 Dywizjonu Artylerii Samobieżnej im. gen. Brygady Wacława Wieczorkiewicza w Jarosławiu oddała salwę honorową. Po Apelu Pamięci poszczególne delegacje złożyły pod tablicą kwiaty i znicze.

Uroczystości upamiętniające księdza Antoniego Olejarkę i jego brata Stanisława zgromadziły rodzinę, parlamentarzystów, przedstawicieli władz wojewódzkich i samorządowych, służby mundurowe kombatantów, mieszkańców Grzęski oraz Gminy Przeworsk. Wydarzenie to było piękną lekcją historii, a zarazem źródłem refleksji o naszej trudnej drodze do wolności.

Kolejnym wydarzeniem w ramach Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych będzie Msza Św. w bazylice pw. Ducha Św. w Przeworsku w intencji żołnierzy podziemia antykomunistycznego, która odbędzie się 1 marca 2019r. oraz „Bieg Tropem Wilczym” ‎ pamięci  bohaterów Braci Cieślów ze Studziana i Braci Olejarków z Grzęski,  który odbędzie się 3 marca 2019 r.