Tegoroczne wakacje z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Przeworsku zakończyło ognisko harcerskie, które odbyło się 29 sierpnia w Rozborzu. Grupa dzieci i młodzieży z Gminy Przeworsk miała możliwość poznać obrzędy i zwyczaje harcerskie. W iście harcerski klimat uczestników wprowadzili druhowie przeworskich drużyn Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Były wspólne śpiewy, pląsy, gry i zabawy animacyjne oraz pyszne kiełbaski. Wspólnym śpiewem przy ognisku zakończyliśmy wspaniałą, wakacyjną przygodę. Dziękujemy wszystkim uczestnikom „Wakacji z GOK 2019” i zapraszamy za rok!