27 listopada 2019 roku w sali narad Urzędu Gminy w Przeworsku odbył się Gminny Konkurs Wiedzy Historycznej dla klas VIII „II Wojna Światowa” w 80 rocznicę wybuchu.

Witając dwuosobowe drużyny  – laureaci etapów szkolnych z Grzęski, Nowosielec, Rozborza, Studziana i Urzejowic – Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec życzył wszystkim powodzenia.  Uczestnicy zmierzyli się z testem zawierającym 37 pytań, za które można było uzyskać 55 punktów. Komisja Konkursowa, której przewodniczyła Władysława Szczepańska, a członkami byli Łukasz Mróz i Teresa Wielgos, po sprawdzeniu arkuszy i zliczeniu punktów ustaliła, że pierwsze miejsce z wynikiem 47 punktów zajęła drużyna z Nowosielec w skład której wchodziła Agnieszka Kowal i Grzegorz Wilk. Drugie miejsce z dorobkiem 27 punktów uzyskali uczniowie z Urzejowic – Bartosz Kołcz i Szymon Haftek, a trzecie uczestnicy z Grzęski Lidia Klin i Samuel Partyka (25,5) punktów.

Wręczając nagrody i upominki Wójt Gminy Daniel Krawiec pogratulował zwycięzcom i podziękował ich opiekunom za trud włożony w przygotowanie uczniów.

Marta Orzechowska-Haftek