W 2020 r., podobnie jak w roku ubiegłym, upamiętnimy lokalnych bohaterów: Braci Cieślów ze Studziana i Braci Olejarków pochodzących z Grzęski.
Oddaj hołd Żołnierzom Wyklętym! Przyłącz się do projektu!

Bieg odbędzie się na 2 dystansach: 9 km z Grzęski przez Studzian do Przeworska i 1963 m w obrębie rynku w Przeworsku.

REGULAMIN BIEGU

ZAREJESTRUJ SIĘ

CEL IMPREZY

– Popularyzacja wiedzy i treści historycznych na temat „Żołnierzy Wyklętych”

– Promocja sportu, biegania i zdrowego stylu życia

– Promocja regionu

– organizacja obchodów święta Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych Ideą projektu biegowo-edukacyjnego „Tropem Wilczym.

Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” jest oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP oraz popularyzacja wiedzy na ten temat. Wydarzenie niesie silne przesłanie patriotyczne oraz może być ciekawe dla osób w każdym wieku.

TERMIN I MIEJSCE

Termin: 1 marca 2020 r., godz. 12.00

Start: godz. 12:15: dla biegu 9 km – plac przed Wiejskim Domem Kultury w Grzęsce
(na miejsce startu będzie zorganizowany przez Organizatora transport autokarami; na miejsce odjazdu autokarów będą kierować wolontariusze – zlokalizowane będzie w bliskości Biura Zawodów)
godz. 13:30: dla biegu 1963 m – Rynek w Przeworsku

Meta: Rynek w Przeworsku Program: Grzęska – Wiejski Dom Kultury

12:00: rozpoczęcie Biegu Tropem Wilczym, odśpiewanie Hymnu państwowego,
12:15: start Biegu na dystansie 9 km Przeworsk – Rynek 13:30: przybiegnięcie ostatnich zawodników biegu na dystansie 9 km
13:30: rozgrzewka, odśpiewanie Hymnu państwowego 13:40: start Biegu na dystansie 1963 m
14:00: zakończenie Biegu, dekoracje zawodników (po przybiegnięciu ostatniego zawodnika zakończenie biegu może zostać przyśpieszone)

TRASA, DYSTANS

Bieg Tropem Wilczym w Przeworsku odbywać się będzie na 2 trasach:

– I trasa: bieg 9 km poprowadzona z Grzęski przez Studzian (koło domu Braci Cieślów) na rynek w Przeworsku

– II trasa: bieg ok. 1963 metry (2 okrążenia wokół rynku). Określony dystans biegu związany jest z rokiem śmierci ostatniego Żołnierza Wyklętego (1963 r. – Józef Franczak).

UCZESTNICTWO

W biegu na dystansie 1963 m może wziąć każdy bez względu na wiek. Dzieci biegną pod opieką rodziców. W biegu na dystansie 9 km wymagane jest ukończenie 15 lat.

Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział po przedstawieniu pisemnej zgody podpisanej własnoręcznie przez opiekuna prawnego/ rodzica (przed rozpoczęciem biegu w biurze zawodów).

Limit uczestników wynosi 280 osób.

Opłata startowa:

– przy zgłoszeniach do 23 lutego 2020 r. wynosi 20 zł

– w dniu zawodów 40 zł

– dla uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu Powiatu Przeworskiego opłata startowa 10 zł – zgłoszenia do 23 lutego 2020 r. (weryfikacja w Biurze Zawodów legitymacji szkolnej)

W dniu zawodów liczba pakietów ograniczona!