Piękna, polska  tradycja wspólnego kolędowania jest pielęgnowana przez mieszkańców Grzęski. W  niedzielę 19 stycznia 2020r.  w  Wiejskim Domu Kultury odbył się Wieczór Kolęd, którego organizatorami byli Sołtys wsi Grzęska wraz z Radą Sołecką, Szkoła Podstawowa w Grzęsce oraz Zespół Śpiewaczy „Grzęszczanie” z Grzęski.
W tym wyjątkowym wydarzeniu zgromadziła się społeczność szkolna, mieszkańcy, a także zaproszeni goście. Gminę Przeworsk reprezentowali: Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec, Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku Barbara Oleksiewicz oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury  w Przeworsku Łukasz Mróz.
Rozpoczynając Wieczór Kolęd ks. Proboszcz Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Grzęsce Stanisław Ozga podkreślił, iż śpiewanie kolęd to jeden z najpiękniejszych polskich zwyczajów świątecznych. Gospodarz Gminy Daniel Krawiec również zaznaczył, że wspólne  kolędowanie łączy pokolenia co stanowi istotę Świąt Bożego Narodzenia.
Spotkanie rozpoczął  występ uczniów ze Szkoły Podstawowej w Grzęsce. Mali wykonawcy stanęli na wysokości zadania, prezentowali piękne wiersze oraz kolędy i pastorałki, od tych tradycyjnych do tych mało znanych, pozwalając słuchaczom przeżyć chwile radości i miłych wspomnień. W dalszej części spotkania, wystąpił łączący trzy pokolenia  Zespół Śpiewaczy „Grzęszczanie”  z Grzeski, który zaśpiewał  zapomniane już dziś kolędy i pastorałki. Podziwialiśmy także piękne polskie kolędy w wykonaniu  Chóru „Veritas” z Nowosielec. Uroczystość uświetniał również występ Orkiestry Dętej Gminy Przeworsk z siedzibą w Świętoniowej.

Nastrój jaki towarzyszył temu wydarzeniu spowodował, że jeszcze na moment każdy mógł wrócić myślami do wieczoru wigilijnego.