Najmłodsi miłośnicy  jazdy na rowerze wraz z opiekunami przyjechali  2 sierpnia do Świętoniowej, aby uczestniczyć w 6. edycji Rajdu Małych Rowerków.

Celem dorocznej imprezy  zorganizowanej przez Wójta Gminy Przeworsk, Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku jest zorganizowanie aktywnej formy spędzania czasu wolnego dla dzieci, promocja sportu, zdrowego stylu oraz promocja Gminy Przeworsk i regionu.

Ponad 160 małych  kolarzy  wzięło udział w  tegorocznym Rajdzie. Uczestnicy mieli do pokonania trzy trasy, na końcu których czekały atrakcyjne upominki.

Na mecie dekoracji zawodników dokonali: Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec, Członek Zarządu Powiatu Przeworskiego Wiesław Bukowski,  Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Przeworsku Łukasz Mróz, oraz sołtys wsi Świętoniowa Adam Czech.

Szczególne podziękowania kierujemy do sponsorów, którymi byli: FH Korona Janina i Mieczysław Słoma sp.j. oraz  Kowar sp. z o.o. Świętoniowa.

Wyrazy wdzięczności kierujemy również do Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku,  Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Przeworsk, Zakładu Gospodarki Komunalnej przy Gminie Przeworsk oraz Przeworskiego Koło Turystyki Rowerowej „Via Carpatia” za pomoc w zorganizowaniu i przeprowadzenia tego przedsięwzięcia.