Wzorem lat ubiegłych, 1 sierpnia 2020 r., w 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego mieszkańcy gminy na czele z Wójtem Gminy Przeworsk Danielem Krawcem oddali hołd wszystkim, którzy w 1944 roku stanęli do walki o wolną Warszawę i niepodległą Polskę.

Uroczystości upamiętniające sierpniowy zryw rozpoczęła Msza św. w intencji Ojczyzny
w kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej w Rozborzu, której przewodniczył ks. proboszcz dr Jan Gołąb. W trakcie Eucharystii poruszające kazanie wygłosił ks. prał. dr hab Waldemar Janiga.

Dalsza cześć wydarzenia odbyła się na placu kościelnym, gdzie wszyscy zgromadzeni odśpiewali Hymn Państwowy. Następnie odbył się uroczysty Apel Poległych z udziałem  przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej w Mirocinie , Rozborzu, harcerzy Przeworskiego Szczepu Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej oraz mieszkańców, który odczytał Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Przeworsku  dr Łukasz Mróz.

Punktualnie o 17.00 w godzinę ,,W”, w której 1 sierpnia 1944 roku wybuchło Powstanie Warszawskie rozległ się dźwięk syren, zapadła minuta ciszy upamiętniająca walczących Powstańców.

Po tej doniosłej chwili gospodarz gminy Daniel Krawiec wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym podkreślił rolę heroicznej walki Powstańców Warszawskich oraz podziękował wszystkim obecnym za przybycie i pamięć o Bohaterach, którzy oddali życie za naszą Ojczyznę.