W zabytkowym parku w Urzejowicach odbyła się gra terenowa, dzięki której młodzież szkolna mogła bliżej poznać historię Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera.
Gra terenowa, której myślą przewodnią były wydarzenia związane z odzyskaniem niepodległości i Błękitną Armią gen. Hallera skierowana była do uczniów szkół podstawowych Gminy Przeworsk, a także harcerek i harcerzy ZHR.
Po przybyciu na miejsce zbiórki młodzież została podzielona na patrole, które później rywalizowały pomiędzy sobą. Uczestnicy gry mieli okazję wcielić się w plutony Błękitnej Armii i jako polscy żołnierze, realizować szereg zadań, poznając historię I wojny światowej.
Głównym zadaniem gry było wyzwolenie przez uczestników Ojczyzny z rąk zaborców. Uczestnicy gry otrzymali do wykonania zadania, które zostały przygotowane, tak, aby poprzez rozwiązywanie historycznych zagadek połączyć zdobywanie wiedzy i zabawy, ucząc jednocześnie pracy zespołowej.
Gra terenowa „Błękitna Armia” została rozegrana w ramach realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku zadania „Szlakiem pamiątek I wojny światowej i Błękitnej Armii”. Zadanie dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.