Zapraszamy do udziału w grze terenowej „Błękitna Armia”

Kolejnym przedsięwzięciem realizowanym w Gminie Przeworsk w ramach zadania „Szlakiem pamiątek I wojny światowej i Błękitnej Armii” będzie gra terenowa, której myślą przewodnią będą wydarzenia związane z odzyskaniem niepodległości i Błękitną Armią gen. Hallera. Zadanie dofinansowano ze środków Programu
Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.

Gra skierowana jest do uczniów szkół podstawowych Gminy Przeworsk, a także harcerek i harcerzy ZHR.

Serdecznie zapraszamy do udziału
Każdy uczestnik otrzyma mapę

Szczegóły i zapisy:
Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku 16 648 73 97 wew. 201,
Biblioteka Publiczna Gminy Przeworsk z siedzibą w Urzejowicach,
Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Przeworsku.