Zapraszamy do obejrzenia wystawy pokonkursowej „Szlakiem znaków wiary i pamięci – kapliczki, krzyże i figury świętych w Gminie Przeworsk”.
Wirtualna ekspozycja jest efektem konkursu plastycznego zorganizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku. Założeniem konkursu było upowszechnienie wiedzy na temat historii powstania kapliczek, krzyży i figur świętych w Gminie Przeworsk, promocja małej architektury związanej z kultem religijnym, uwrażliwienie na piękno obiektów sakralnych, pobudzanie i rozwijanie aktywności artystycznej, wzmocnienie przekazu międzypokoleniowego oraz promowanie kultury regionalnej. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec.
Na wystawie zaprezentowane zostaną wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace. Co tydzień, we wtorek prezentować będziemy Państwu kolejne zdjęcia prac.
Kapliczki, figury i krzyże przydrożne są częścią naszej historii, pokazują nasze dziedzictwo, ale przede wszystkim są wyrazem wiary naszych przodków.
Jak określił je etnograf, badacz polskiej sztuki ludowej Tadeusz Seweryn „są to rozsiane w krajobrazie polskim modlitwy ludu, rzezane w drzewie lub kute w kamieniu: materializacje uniesienia serc pobożnych”.
Zapraszamy do wyruszenia „Szlakiem znaków wiary i pamięci – kapliczki, krzyże i figury świętych w Gminie Przeworsk”.