Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku w tym roku po raz pierwszy został beneficjentem programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska2021.

Realizacja zadania „Na Stroje – zakup przeworskich strojów ludowych” ma na celu wspieranie działań związanych z materialnym i niematerialnym wymiarem dziedzictwa kulturowego, poprzez kultywowanie przeworskich tradycji ludowych.

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu zakupione zostaną stroje dla dzieci i młodzieży z Zespołu Śpiewaczego „Grzęszczanie z Grzęski” oraz Zespołu Śpiewaczego „Studzienczanki” ze Studziana.

 

Podczas realizacji projektu zadbamy, aby każdy element stroju był autentyczny, by tym samym móc prezentować rodzimy folklor w jego tradycyjnej formie. Stroje zostaną odwzorowane na regionalnych strojach przeworskich.

 

Przeprowadzona zostanie konsultacja etnograficzna z etnografem  z Muzeum w Przeworsku,  podczas której  zostanie przygotowany projekt strojów  ludowych zgodny z prawdą etnograficzną.

 

Zakupione stroje pozwolą na pełne wyposażenie Zespołów, dzięki czemu będą się one właściwie prezentowały podczas występów i wydarzeń kulturalnych.

 

W ramach zadania odbędzie się również wyjazdowa lekcja regionalna w Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, w trakcie której uczestnicy  dowiedzą się jak wytwarzano płótno oraz jak wyglądała dawna wiejska moda, zwyczaje i obrzędy.

Kwota dofinansowania zadania ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu EtnoPolska2021 to 52.000,00 zł.