1 sierpnia to data ważna dla wszystkich Polaków.
W tym dniu przypada 78. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, które chociaż pod względem militarnym zakończyło się klęską, jednak pod względem politycznym miało ogromne znaczenie. Rozpoczynając je, Polacy zademonstrowali ogromny heroizm i przywiązanie do niepodległości.
Aby uczcić pamięć o tych, którzy polegli w walce o uwolnienie z rąk okupanta, 1 sierpnia w kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej w Rozborzu odbyła się uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny, której przewodniczył ks. Piotr Szuflita. Wygłosił również kazanie, w którym przypomniał o bohaterskiej walce Powstańców oraz trudnej historii Polaków.
Po Mszy św. na placu kościelnym odśpiewany został Hymn Państwowy przy akompaniamencie Orkiestry Dętej Gminy Przeworsk. Następnie o 17:00, w Godzinę „W”, pamięć o bohaterach uczczono minutą ciszy. Kolejnym punktem był odczytany przez Naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozborzu Mariusza Śliwę Apel Poległych. Zastępca Wójta Gminy Przeworsk Teresa Wielgos podziękowała społeczności Gminy Przeworsk za kultywowanie tej ważnej tradycji i upamiętnienie Powstańców.
W obchodach wzięli również udział Ksiądz Proboszcz Jan Gołąb, Radny Rady Gminy Przeworsk Mirosław Maciołek, Skarbnik Gminy Przeworsk Małgorzata Wilk, Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Barbara Oleksiewicz oraz mieszkańcy gminy.
Wydarzenie uświetnili swoją obecnością delegacje strażaków z terenu Gminy Przeworsk wraz z pocztami sztandarowymi.