Gminne Obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się 10 listopada w kościele parafialnym w Urzejowicach. Uroczystość zapoczątkował montaż słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej w Urzejowicach oraz nauczycieli Martę Weselak, Małgorzatę Śliwę i Małgorzatę Kozak. Następnie ksiądz proboszcz parafii pw. św. Mikołaja Biskupa Aleksander Zdybek wraz z ks. Antonim Łyko odprawili mszę świętą w intencji Ojczyzny. Podczas homilii proboszcz podkreślił czym dla nas dzisiaj jest wolność i jaką ma wartość. Po zakończonej Eucharystii delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze przy pomniku Hallerczyka – Żołnierza Odrodzonej Polski.
Kolejny dzień Gminnych Obchodów 104. rocznicy Odzyskania Niepodległości zainaugurowała msza św. w kościele parafialnym pw. Św. Marii Magdaleny w Nowosielcach pod przewodnictwem proboszcza księdza Piotra Walasza. Tradycyjnie już w samo południe odśpiewany został wspólnie Mazurek Dąbrowskiego w ramach akcji „Niepodległa do Hymnu”, po którym delegacje złożyły kwiaty pod Dębem Pamięci mjr Karola Opitza.
Prawdziwą ucztą dla ducha był VII Gminny Przegląd „Pieśni Patriotyczne”, podczas którego wystąpili soliści, zespoły oraz chór „Veritas” z Nowosielec współorganizator Przeglądu. W repertuarze usłyszeliśmy m.in. utwory: „Legiony”, „Uwierz Polsko”, „Warszawskie dzieci” czy mniej znany „Egzekucja w Markowej”.
Prezentacje dostarczyły wiele wzruszeń a patriotyczna postawa naszej młodzieży stanowi powód do dumy.