Wójt Gminy Przeworsk, Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku oraz Biblioteka Publiczna Gminy Przeworsk z siedzibą w Urzejowicach zapraszają do udziału w „Przeglądzie Palm Wielkanocnych”, którego ideą jest popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową i Okresem Wielkanocy.
Poniżej zamieszczamy dokumenty do pobrania.