Działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Przeworsku Chór Veritas z Nowosielec pod dyrygenturą Tomasza Piątka w ubiegłą sobotę podczas XVI PODKARPACKIEGO PRZEGLĄDU CHÓRÓW w Radymnie, tematyką którego były Pieśni Pasyjne zdobył Srebrne Pasmo. Ogromne gratulacje.
Organizatorami byli: Centrum Kulturalne w Przemyślu wraz z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Radymnie, Parafią Rzymskokatolicką w Radymnie oraz Polskim Związkiem Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie.