Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku

Aktualności

Spotkanie z Bajką w Mirocinie i Rozborzu

Maluchy z Mirocina i Rozborza to kolejna grupa uczniów, która wzięła udział w akcji „Spotkanie z Bajką”. 2 grudnia 2019 roku Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec, Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Barbara Oleksiewicz, , Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Przeworsk Marta [...]

4 grudnia 2019|

2019 r. Zadanie „Tańcz i nie żałuj podłogi – przeworski taniec i śpiew dla pokoleń” dofinansowano w ramach programu „Kultura ludowa i tradycyjna”, ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
2018 r. Zadanie „Rozwój edukacji kulturalnej poprzez zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej działającej przy GOK w Przeworsku” dofinansowano z programu „Infrastruktura domów kultury”, ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Kim jesteśmy

Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku został utworzony uchwałą nr XXV/128/2016 Rady Gminy Przeworsk z dnia 15.12 2016 r.
Rozpoczęcie działalności nastąpiło z dniem 1 czerwca 2017 r.

Celem działania Ośrodka Kultury jest:

  • prowadzenie działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturalne i sportowe mieszkańców Gminy,
  • uczestniczenie w upowszechnianiu i promocji wiedzy, kultury i sztuki lokalnej, sportu i rekreacji,
  • promowanie Gminy Przeworsk.