Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku

Aktualności

XIV Gminna Parada Straży Grobowych „Turki 2019”

Tegoroczna, czternasta już, Gminna Parada Straży Grobowych odbyła się 28 kwietnia. Barwne wojsko zjechało tym razem do Ujeznej, by zaprezentować musztry paradne. Niedzielna uroczystość rozpoczęła się od przejścia korowodów z dwóch stron miejscowości do kościoła pw. Matki Bożej Pocieszenia w [...]

29 kwietnia 2019|

Przegląd Palm Wielkanocnych

Piękne, kolorowe palmy wielkanocne można podziwiać w siedzibie Urzędu Gminy Przeworsk. Podobnie jak w ubiegłych latach Biblioteka Publiczna Gminy Przeworsk [...]

16 kwietnia 2019|

Zadanie pn. „Rozwój edukacji kulturalnej poprzez zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej działającej przy GOK w Przeworsku” dofinansowano w ramach programu „Infrastruktura domów kultury”, ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Kim jesteśmy

Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku został utworzony uchwałą nr XXV/128/2016 Rady Gminy Przeworsk z dnia 15.12 2016 r.
Rozpoczęcie działalności nastąpiło z dniem 1 czerwca 2017 r.

Celem działania Ośrodka Kultury jest:

  • prowadzenie działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturalne i sportowe mieszkańców Gminy,
  • uczestniczenie w upowszechnianiu i promocji wiedzy, kultury i sztuki lokalnej, sportu i rekreacji,
  • promowanie Gminy Przeworsk.