Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku

Aktualności

Projekcja filmu „Nie sądzić”

Serdecznie zapraszamy na projekcję filmu reż. Pawliny Carlucci Sforza i Magdaleny Lubańskiej „Nie sądzić”, która odbędzie się w Wiejskim Domu Kultury w Grzęsce w dniu 16 września 2019 r., o godz. 18.00. Film porusza temat tragicznych wydarzeń, które dotknęły Podkarpacie [...]

11 września 2019|

Gminne „Narodowe Czytanie”

Tegoroczna edycja „Narodowego Czytania” to już ósma odsłona ogólnopolskiej akcji mającej na celu promowanie największych arcydzieł literatury polskiej. W tym [...]

9 września 2019|

Zadanie pn. „Rozwój edukacji kulturalnej poprzez zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej działającej przy GOK w Przeworsku” dofinansowano w ramach programu „Infrastruktura domów kultury”, ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Kim jesteśmy

Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku został utworzony uchwałą nr XXV/128/2016 Rady Gminy Przeworsk z dnia 15.12 2016 r.
Rozpoczęcie działalności nastąpiło z dniem 1 czerwca 2017 r.

Celem działania Ośrodka Kultury jest:

  • prowadzenie działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturalne i sportowe mieszkańców Gminy,
  • uczestniczenie w upowszechnianiu i promocji wiedzy, kultury i sztuki lokalnej, sportu i rekreacji,
  • promowanie Gminy Przeworsk.

Nadchodzące wydarzenia:

  1. Projekcja filmu „Nie sądzić”

    16 września|18:00 - 19:00