Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku

Aktualności

Przegląd Palm Wielkanocnych

REGULAMIN „PRZEGLĄDU PALM WIELKANOCNYCH” Biblioteka Publiczna Gminny Przeworsk z siedzibą w Urzejowicach oraz Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku ogłasza „Przegląd Palm Wielkanocnych”, którego celem jest popularyzacja tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową i Wielkanocą oraz rozwijanie inwencji twórczej mieszkańców Gminy Przeworsk. ORGANIZATORZY: - Biblioteka [...]

14 marca 2019|

Spotkanie z okazji Dnia Kobiet

Tradycyjnie, jak co roku przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Przeworsk przybyły do Urzędu Gminy Przeworsk, by wspólnie świętować Dzień [...]

11 marca 2019|

Zadanie pn. „Rozwój edukacji kulturalnej poprzez zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej działającej przy GOK w Przeworsku” dofinansowano w ramach programu „Infrastruktura domów kultury”, ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Kim jesteśmy

Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku został utworzony uchwałą nr XXV/128/2016 Rady Gminy Przeworsk z dnia 15.12 2016 r.
Rozpoczęcie działalności nastąpiło z dniem 1 czerwca 2017 r.

Celem działania Ośrodka Kultury jest:

  • prowadzenie działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturalne i sportowe mieszkańców Gminy,
  • uczestniczenie w upowszechnianiu i promocji wiedzy, kultury i sztuki lokalnej, sportu i rekreacji,
  • promowanie Gminy Przeworsk.