Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku

Aktualności

Debiut Zespołu Mażoretek z Grzęski!

Zespół Mażoretek z Grzęski zaprezentował się po raz pierwszy szerokiej publiczności podczas IV Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Mażoretkowych i Cheerleaderkowych „FAME”, [...]

25 czerwca 2019|

Zadanie pn. „Rozwój edukacji kulturalnej poprzez zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej działającej przy GOK w Przeworsku” dofinansowano w ramach programu „Infrastruktura domów kultury”, ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Kim jesteśmy

Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku został utworzony uchwałą nr XXV/128/2016 Rady Gminy Przeworsk z dnia 15.12 2016 r.
Rozpoczęcie działalności nastąpiło z dniem 1 czerwca 2017 r.

Celem działania Ośrodka Kultury jest:

  • prowadzenie działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturalne i sportowe mieszkańców Gminy,
  • uczestniczenie w upowszechnianiu i promocji wiedzy, kultury i sztuki lokalnej, sportu i rekreacji,
  • promowanie Gminy Przeworsk.

Nadchodzące wydarzenia:

  1. III Euroregionalne Dni Jakubowe

    20 lipca|14:00 - 21 lipca|22:00
  2. Dożynki Gminne

    18 sierpnia|14:00 - 22:00