Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku

Aktualności

Dotacja „Koalicje dla Niepodległej #wiktoria 1920”

Z przyjemnością informujemy, iż Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku otrzymał dofinansowanie w wysokości 35 100,00 zł z Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej #wiktoria 1920” w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022, Priorytet 2, Schemat 2 A. Dofinansowanie zadania „Szlakiem [...]

5 sierpnia 2020|

2019 r. Zadanie „Tańcz i nie żałuj podłogi – przeworski taniec i śpiew dla pokoleń” dofinansowano w ramach programu „Kultura ludowa i tradycyjna”, ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
2018 r. Zadanie „Rozwój edukacji kulturalnej poprzez zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej działającej przy GOK w Przeworsku” dofinansowano z programu „Infrastruktura domów kultury”, ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Kim jesteśmy

Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku został utworzony uchwałą nr XXV/128/2016 Rady Gminy Przeworsk z dnia 15.12 2016 r.
Rozpoczęcie działalności nastąpiło z dniem 1 czerwca 2017 r.

Celem działania Ośrodka Kultury jest:

  • prowadzenie działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturalne i sportowe mieszkańców Gminy,
  • uczestniczenie w upowszechnianiu i promocji wiedzy, kultury i sztuki lokalnej, sportu i rekreacji,
  • promowanie Gminy Przeworsk.